Vydavateľstvo Hueber ponúka učiteľom nemeckého jazyka na stredných školách možnosť vyžiadať si voľný výtlačok vybranej učebnice NJ.