Zľava!

Your Space Level 2 Student’s Book – Učebnica

Your Space je trojstupňový kurz anglického jazyka určený pre druhý stupeň základných škôl.

Je navrhnutý tak, aby čo najviac motivoval študentov ZŠ počas celého kurzu a zefektívnil ich jazykové pokroky a osobnostný rast. Učebný materiál pokrýva jazykové úrovne A1 až B1 v rozpätí 80 až 90 vyučovacích hodín pre každý level s možnosťou rozšírenia až na 150 vyučovacích hodín.

14,70 

Skladom

EAN: 9780521729284 Kategórie: , ,

Popis

Študenti sú vystavení bohatej škále realistických typov anglického textu, vrátane e-mailov, článkov v časopisoch, webových stránok a pekne spracovaných grafických príbehoch. Témy reflektujúce svet v celom jeho bohatstve a kráse zobrazujú žiakom životy mladých ľudí v iných krajinách a zvyšujú tak ich kultúrne a sociálne povedomie. Témy boli vybrané tak, aby vzdelali modernú digitálnu generáciu a zároveň jej umožnili v triede odhaľovať tie stránky sveta, pre ktoré sa nadchnú a oslovia ich. Ich motiváciu umocňuje aj bohatá elektronická a multimediálna podpora.

Kľúčové vlastnosti kurzu:

„Communication pages“ sekcie, v ktorých sa žiaci učia praktické veci v konkrétnych komunikačných situáciách ako sú nákup lístkov a vyjadrovanie súhlasu či nesúhlasu.

„Phrasebook boxes“ naučia žiakov kľúčové frázy, ktoré potrebujú vedieť k tomu, aby mohli začať úspešne rozprávať. Dôraz je kladený na funkčnosť jazyka a kolokácie.

„Your progress“ sekcie na konci každej lekcie umožňujú študentom, aby preskúmali pokrok, ktorý dosiahli, a tam, kde je potrebné sa zlepšiť, podporovali povedomie študenta.

„Your Space“ sekcie inšpirované populárnymi webstránkami umožňujú študentom prispôsobiť jazyk k rozprávaniu o ich vlastnom svete.

„Study skills“ – učebné stratégie a tipy, ktoré vedú študentov ukázať ako sa učia a motivujú ich k zodpovednejšej snahe, zatiaľ čo „Get it right“ sekcie slúžia ako prevencia a držia ich ďalej od chýb, ktorých sa žiaci najčastejšie dopúšťajú

„Language focus“ – sekcie zamerané na jazyk upriamujú pozornosť študentov na nové štruktúry jazyka v každej novej lekcii pomocou živých fotopríbehov a čítacích testov. Hneď za tým na dvoch stranách nasleduje „Language space“, kde učiteľ spolu so žiakmi nové skúsenosti vysvetľuje a praktizuje.

Online CLIL – pomocou pútavých príbehov sa žiaci nepriamo učia spoločenskej a občianskej náuke. Študenti sa môžu zaregistrovať zadarmo na stránke http://yourspace.cambridge.org/, kde sú pre nich prichystané interaktívne a zábavné úlohy, pomocou ktorých môžu praktizovať výučbu jazyka aj doma.

Menu