Zľava!

Get Involved! A1+ Student’s book + App – učebnica

Moderná učebnica GET INVOLVED!
podporí u dospievajúcich študentov chuť objavovať svet okolo nich a záujem o svoju budúcnosť. Rozvíja ich jazykové zručnosti a s nimi štyri tzv. Super Skills – kritické myslenie, komunikáciu, tvorivosť a spoluprácu.

15,10 

Skladom

Komponenty

 • Get Involved! A1+ Teacher Book with Teacher App

  EAN: 9781380068767
  42,20 
 • Get Involved! A1+ Workbook and DWB - pracovný zošit

  EAN: 9781380068774
  10,60 

Popis

 • WDYT? (What do you think?) Kto je vlastne hrdina? Aká je ideálna škola? Prečo sa ľudia pekne nahodia?
  Každá lekcia začína otázkou WDYT?, ktorá vtiahne a motivuje študenta zapojiť sa. V priebehu lekcie študenti získajú vedomosti, jazyk a zručnosti potrebné na zodpovedanie otázky v záverečnom tímovom projekte. Vypracovanie projektu dáva študentom príležitosť okamžite použiť nový jazyk a zručnosti
 • Autentické “real-world”kontexty vtiahnu študentov do konverzácie a umožnia im sebaisto hovoriť o reálnych životných témach, a to aj prostredníctvom spoločných projektov (Collaborative Projects). Skvelý nástroj pre učiteľa s občas znudenými žiakmi, ktorí neradi hovoria.
 • Praktické riešenia pre tzv. mixed ability classes zahŕňajú logické aktivity – Brain Teasers (hlavolamy) a cvičenia v pracovnom zošite s 3 rôznymi úrovňami náročnosti, takže aj slabší študent može uspieť a ukázať svoj talent.
 • Inšpiratívne reálne videá 3 rôznych žánrov v každej lekcii predstavujú študentom súčasnú angličtinu tak, ako sa ňou skutočne hovorí, čím im efektívne pomáhajú rozvíjať ich jazykové a vizuálne schopnosti.
 • Gamifikované aktivity v študentskej aplikácii inšpirujú študentov, aby si precvičovali angličtinu aj mimo triedy, pričom učitelia môžu sledovať ich prácu cez Progress Tracker v učiteľskej aplikácii.
 • Flexibilný mix komponentov, vrátane škály digitálnych nástrojov pre učiteľov i študentov na výučbu prezenčne, online alebo kombináciou oboch.
 • Social and emotional learning, známe už z populárnej učebnice Motivate!
 • Písanie – nácvik v 4 krokoch, na princípe Think, Prepare, Practise a Perform
 • Super skills: Critical Thinking, Creativity, Collaboration a Communication – systematický rozvoj základných moderných zručností je integrálnou súčasťou a aplikujú sa aj prostredníctvom žiackych projektov
 • Collaborative projects ponúkajú zhrnutie a upevnenie čerstvých znalostí pomocou Project (video based) + Model project (s plánom postupu v 4 krokoch)
 • Media-rich content a s nimi schopnosť konštruktívneho hodnotenia

 

Menu