Wir alle 2 (A2) – učebnica

Aktualizované vydanie Wir alle, určené pre výučbu nemčiny žiakov 7. až 9. ročníka ZŠ a nižšie ročníky osemročných gymnázii. Učebná sada by mala bez problémov pokryť tri až štyri roky štúdia, jeden diel odpovedá jednému roku štúdia pri trojhodinovej dotácii.

10,90 

Skladom

Komponenty

 • Wir alle 2 (A2) - Kniha testov NJ VERZIA

  EAN: 9783126740111
  12,90 
 • Wir alle 2 (A2) – metodická príručka

  EAN: 9788073973964
  20,90 
 • Wir alle 2 (A2) – pracovný zošit

  EAN: 9788073973957
  9,90 
EAN: 9788073973940 Kategórie: ,

Popis

 • Učebný komplet nemeckého jazyka pre 2. stupeň základných škôl a nižšie ročníky viacročných gymnázií
 • Ideálny pre výučbu od 6. (7.) do 9. ročníka s dvoj až trojhodinovou dotáciou
 • Je možné nadviazať štvrtým monolingválnym dielom na úrovni B1
 • Každý diel obsahuje učebnicu a farebný pracovný zošit
 • Koncept stavia na tradične poňatej výučbe a štruktúrovanej gramatike so slovenským vyvodením
 • Mierna progresia pri preberaní nového učiva a gramatiky
 • Dôraz na reálie nemecky hovoriacich krajín s využitím interkultúrneho presahu do Slovenskej republiky
 • Jednoduché hovorené cvičenia pre zažitie úspechu
 • Didaktizované videá s hlavnými hrdinami z prostredia Berlína a gramatické klipy
 • Práca s pesničkami, autentickými materiálmi a ďalšie aktivity postavené na reálnych situáciách
 • Prehľadný slovníček s príkladovými vetami v učebnici aj v pracovnom zošite vrátane audio verzie vo formáte MP3
 • Dostupná elektronická podpora na portáli iklett.vydavatelstvoklett.sk pre vyučujúcich aj žiakov
 • Online cvičenia, kvízy Kahoot! a ďalšie metodické doplnkové materiály s testami, výsledkami cvičení alebo kopírovateľnými pracovnými listami
Menu