Zľava!

Super! 1 Kursbuch + Arbeitsbuch + AudioCD – učebnica s pracovným zošitom a CD (A1)

Paket Super! Kursbuch + Arbeitsbuch + AudioCD (SK) – učebnica s pracovným zošitom a CD.

Kurz nemeckého jazyka Super! je určený pre študentov stredných škôl a žiakov viacročných gymnázií ako druhý jazyk. Kurz je podľa SERR rozdelený do troch úrovní, od A1 po B1. Koncepcia, čo sa týka gramatiky, slovnej zásoby, fonetiky aj reálií, je orientovaná na slovenského žiaka. Super! nadväzuje na skúsenosti žiakov a ich znalosti s prvým cudzím jazykom a slovenčiny.

16,15 

Skladom

EAN: 9783192010637 Kategórie: , ,

Popis

Cieľom Super! je, aby sa žiaci naučili čo najrýchlejšie komunikovať v nemeckom jazyku. Učebnica a pracovný zošit s audio-CD s nahrávkami k fonetickým cvičeniam a tréningu počúvania tvoria integrovaný balíček pre žiaka. Každý diel obsahuje 15 lekcií rozdelených do 5 modulov. Každý modul začína fotkami na úvod novej témy. K týmto obrázkom si žiaci môžu vypočuť audio nahrávky, teda sa prepája zrakové a sluchové vnímanie novej slovnej zásoby, čo uľahčuje učenie nových slovíčok. Žiaci tak s potešením zisťujú, že už v úvode novej témy veľa rozumejú a chápu. Tento moment je pre nich veľmi motivujúci. Nasleduje rozprávanie a komunikácia.

Každá lekcia je rozdelená na tri časti. Časť A a B je venovaná novému učivu. V časti C je ľavej strane súhrn gramatiky a komunikačných prostriedkov. Na pravej strane časti C sú cvičenia na precvičovanie daných javov. Riešenia cvičení na stránkach vydavateľstva umožňujú sebakontrolu a sebahodnotenie úspešnosti žiakov. MP3 nahrávky si žiaci môžu stiahnuť a počúvať napr. cestou do školy pred písomkou.

Na konci modulu je celkové opakovanie jazykových zručností. V pracovnom zošite je na konci každej lekcie test a na konci modulu časť cvičení na sebahodnotenie a zistenie úrovne svojich vedomostí. Reálie a zaujímavosti z Nemecka a Rakúska si žiaci nájdu na stránke. Vďaka projektom si žiaci uvedomia spoločné stránky s susednými štátmi i naše kultúrne rozdielnosti.

Prehľad gramatiky ako veľmi užitočná pomôcka je v úplnom závere. V učebnici Super! asi po prvý krát použité poradie rodov der, das, die. Je to kvôli ľahšiemu učeniu, pretože tvary mužského a stredného rodu sú často rovnaké a preto v tejto učebnici stoja veľa seba.

Výhody kurzu SUPER!:
 • atraktívne témy a texty pre mládež,
 • prehľadná gramatika so slovenskými komentármi – systematicky zostavená v troch stupňoch (gramatické okienka novo preberaných javov v priebehu lekcie, gramatické zhrnutia učiva na konci lekcie a súhrnný prehľad gramatiky na záver učebnice),
 • vstupná strana na začiatku každého modulu s obrazovým materiálom a cvičeniami na rozhovorenie sa,
 • široká škála fonetických cvičení s dôrazom na kontrastívny prístup (priložené audio-CD),
 • záver každej lekcie je venovaný zhrňujúcim cvičeniam s kľúčom ku gramatickým javom a komunikačným prostriedkom,
 • trénovanie rečových zručností a systematická príprava na novú maturitu,
 • zaujímavosti a projekty zamerané na slovenské, nemecké a rakúske reálie na základe spoločného kultúrneho a historického kontextu,
 • nové prvky v medzipredmetových vzťahoch, napr. prepojenie fonetických cvičení s geografiou nemecky hovoriacich krajín,
 • audiorálne cvičenia na rozhovorenie sa žiakov, ktoré slúžia na automatizáciu preberaných komunikačných prostriedkov,
 • testy a seba-evaluácia podľa požiadaviek SERR,
 • doplnkové materiály a online-cvičenia na www.hueber.sk

NOVINKA – učitelia si môžu spolu s metodickou príručkou vyžiadať aj nové rozšírené testy (A1) a pracovné listy pre diferencovanú výučbu (A1) z vydavateľstva ZDARMA.

Ukážka

Tématický plán

 

 

Ďalšie informácie

Jazyk

angličtina

Menu