Zľava!

Playway to English 2nd – 3 Pupil’s Book

Vzhľadom na to, že učebnica Playway to English je už na ústupe a neplánuje sa ďalšie vydanie, radi by sme Vám ponúkli jej vhodnú alternatívu, a to učebnicu Guess What.

Rovnako ako učebnica Playway je učebnica Guess What určená pre prvý stupeň ZŠ a poskytuje aj slovenskú podporu vo forme doplnkového zošita.

12,80 

Skladom

EAN: 9780521131179 Kategórie: , ,

Popis

Playway to English, 2nd Edition 3 Pupil´s Book je učebnica anglického jazyka, ktorá obsahuje veľa fantastických úloh, aby boli deti motivované pri učení. Rovnako využíva aj medzipredmetové vzťahy a aktivity. Obsahuje aj časti na sebahodnotenie žiakov, kde si žiaci opakujú nový jazyk a učia sa ho používať. Pravidelne sú zaradené aj časti so slovnými hrami, ktoré cieľavedome podporujú tvorivé používanie anglického jazyka u žiakov.

 

Druhé vydanie populárneho kurzu pre žiakov prvého stupňa ZŠ od uznávaných autorov – Herbert Puchta a Gunter Gerngross. Playway to English Second edition vo svojich štyroch úrovniach je určený žiakom úplným začiatočníkom (úroveň Complete Beginner až po High Beginner = A0 až A1+), teda pre žiakov vo veku 6 až 10 rokov. Je vhodný pre štandardnú 80-100 hodinovú dotáciu.

 

Kurz Playway to English 2nd Edition uplatňuje komunikatívny prístup vo vyučovaní anglického jazyka. Úlohy a cvičenia sú zostavené na princípe viacnásobných inteligencií (Multiple intelligence), teda každý žiak si nájde a uplatní svoj obľúbený spôsob učenia, čím je preňho učenie zábavnejšie a motivujúce. Využitím metódy TPR (Total Physical Rysponse – ukazujeme čo hovoríme a počujeme čo čítame) a prepojenia audioorálnych vstupov s postupným rozvíjaním čítania a písania zabezpečuje dôsledný rozvoj kľúčových kompetencií už od začiatku vyučovania anglického jazyka.

 

Žiaci sa učia angličtinu prostredníctvom hry, hudby a fyzickej aktivity, ich učenie je zábavnejšie a dynamickejšie. Na prvej úrovni sa učia cez počúvanie a rozprávanie. Neskôr, keď vedia už aj písať a čítať, sa postupne pridávajú vo vyšších úrovniach úlohy na dopĺňanie, dopisovanie, čítanie a pod. Kurz Playway to English ponúka širokú škálu podporných a doplnkových materiálov pre učiteľov, vrátane DVD, Teachers Pack-u, Flashcards, elektronickej učebnice, online podpory.

 

Animovaná grafika je pre žiakov prvého stupňa ZŠ veľmi atraktívna a zábavná. S priateľským Maxom, aj vo forme maňušky, sa rýchlo skamarátia a bude ich sprevádzať celým kurzom. Množstvo príbehov, pesničiek, hier a riekaniek pomáha žiakom si ľahšie a trvalejšie zapamätať kľúčové slová a väzby.

 

Druhá edícia Playway to English, 2nd Edition má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR č. 4808/2010-919

Menu