Zľava!

Life Vision Elementary Student Book with Online Practice

Vydavateľstvo Oxford University Press prichádza s úplne novým moderným kurzom Life Vision, ktorý je určený na výučbu anglického jazyka na stredných školách a gymnáziách.
Vďaka starostlivo zostavenému sylabu poskytne študentom prípravu na získanie zručností, bez ktorých sa v súčasnom globalizovanom svete nezaobídu. Analytické myslenie, zdieľanie a komunikovanie informácií, riešenie problémov, online bezpečnosť či zdravý životný štýl sú príkladom len niekoľkých z nich.

 

22,47 

Dostupné na objednávku

Komponenty

 • Life Vision Elementary Student's Book + eBook (SK Ed.)

  EAN: 9780194080033
  22,47 
 • Life Vision Elementary Teacher's Guided Pack

  EAN: 9780194080064
  27,49 
 • Life Vision Elementary Workbook + Online Practice Pack (SK Ed.)

  EAN: 9780194080149
  13,06 
EAN: 9780194079983 Kategórie: , ,

Popis

Nový nástroj Assessment for Learning pomáha motivovať a usmerňovať študentov počas celého procesu učenia. Skúšobné testy pomáhajú študentom preveriť a zistiť či dosiahli svoj študijný cieľ. Zároveň napomáhajú zvýšiť progres a vďaka tomuto neformálnemu sebahodnoteniu získavajú spätnú väzbu ich nadobudnutých vedomostí.

Vocabulary Boosters, Grammar Booster a Grammar Reference – na podporu osvojenia si novej slovnej zásoby a gramatiky. Novinkou sú dve animácie, ktoré pútavým spôsobom vysvetlia v každej lekcií novú gramatiku.

Maturita Speaking Trainer – sú doplnkové strany v pracovnom zošite, ktoré sú zamerané na podporu rozprávania a získavanie tak komunikačných zručností.

Maturita Skills – tieto doplnkové strany v pracovnom zošite so stratégiami v slovenskom jazyku ukážu študentom ako správne postupovať pri maturitnej skúške na príklade vybraných cvičení a tak si osvoja zručnosti ako zvládnuť maturitu.

Online Practice – sú interaktívne cvičenia na rozvíjanie gramatiky, slovnej zásoby a zručností, ako čítanie a počúvanie s porozumením. Sú určené hlavne na domácu prácu študentov na počítači.

Spätná väzba pre učiteľa – učiteľ automaticky dostáva spätnú väzbu o percentuálnej úspešnosti študenta pri riešenie Online Practice úloh, i počet pokusov a čas, ktorý strávil pri danom cvičení.

Mediation activities – pomáhajú študentom pri vytváraní a prehlbovaní kľúčových jazykových zručností prostredníctvom úloh na tlmočenie rôznych informácií svojim spolužiakom, na zhrnutie témy, výkladu témy či poskytnutia vysvetlenia a pod.

Think and Share activities – sú orientované na rozvoj zručností analytického a kritického myslenia. Poskytujú priestor na prezentáciu vlastných názorov študentov

Vision 3600 Interactive images – sú úlohy, ktoré napomáhajú študentom rozvíjať si digitálnu gramotnosť a samostatnosť.

Global skills – aktivity na rozvoj kritického myslenia študentov prostredníctvom riešenia rôznych aktuálnych problémov. V lekciách sú zakomponované ako úlohy napr. successful teamwork, solving problems, cultural awereness, staying healthy, či online safety.

Menu