Ďalšie dostupné termíny:

18. máj – LC: ZŠ L. Novomeského, Rúbanisko II/3079, Lučenec
19. máj – NR: NIVAM KP Nitra (SOŠ potravinárska), Cabjaská 6, Nitra
26. máj – SE: miesto dodatočne oznámime